سقوط خودروی Range Rover در چاه فاضلاب خیابان

ساعاتی پس از نیمه شب دوشنبه، یک رنج روور در حال عبور از خیابان Court ناگهان در چاه فاضلاب وسط خیابان فرو رفت.

در این حادثه راننده آسیبی ندید اما خودروی او دچار خسارت شد.

احتمال تخریب بیشتر چاه فاضلاب وجود داشت که پس از انتقال ایمن خودرو، توسط اکیپ های مربوطه تعمیر شد.

 

منبع: 680news