تجمع دوباره دانشجویان معترض آنتاریو به حذف کمک های مالی OSAP

دانش آموزان و دانشجویان آنتاریو دوباره برای اعتراض به حذف کمک های مالی OSAP به خیابان آمدند.

این اعتراضات قرار بود به صورت گسترده در پارک Queen و همچنین در تمام محیط های دانشگاهی انجام شود.

اعضای حزب NDP نیز به میان دانشجویان آمده بودند تا از آن ها حمایت کنند.

 

منبع:‌ blogto