انفجار خانه در آنتاریو و کشته شدن یک نفر

بر اثر انفجار خانه ای در Caledon آنتاریو یک نفر کشته شد و چندین خانه نیز تخلیه شد. در این انفجار خانه به کلی تخریب شده است.

بیش از 35 نفر از همسایه ها مجبور به ترک خانه خود شده اند تا شرایط به حالت عادی برگردد.

علت حادثه هنوز مشخص نیست. طبق گفته برخی همسایه ها هیچگونه آتشی هنگام انفجار دیده نشده است.

 

منبع: thestar