افزایش جمعیت موش ها در تورنتو و چالش شهرداری برای مبارزه

شورای شهر تورنتو در بهار سال 2018 مسئولان بهداشت شهرداری را موظف به ارائه برنامه ای برای کنترل موش های شهر تورنتو کرد.

با گذشت چندین ماه هنوز طرح مناسبی برای این کار ارائه نشده است. با توجه به بی اثر شدن سموم روی موش ها، حالا برخی اصلاح ژنتیکی موش ها را پیشنهاد داده اند.

آن ها معتقدند با اعمال اصلاحات ژنتیکی می توان موش ها را فقط محدود به تولید جنس مذکر کرد که منجر به کاهش جمعیتشان خواهد شد.

این طرح ایراداتی نیز دارد. اگر موش های اصلاح شده توسط گربه ها خورده شوند یا موش های دیگر به شهر وارد شوند، دوباره جمعیت موش ها افزایش خواهد یافت.

 

منبع: torontosun