کمبود سوخت در پمپ بنزین های تورنتو

به دلیل کولاک و سرمای شدید روزهای اخیر، پمپ بنزین های تورنتو سوخت کافی برای ارائه به مردم ندارند.

تعداد زیادی از پمپ بنزین ها به دلیل اتمام موجودی سوخت تعطیل شده اند. همین امر باعث شده مردم سردرگم شده و در صف های طولانی منتظر بمانند.

تامین کننده ها اعلام کرده اند وضعیت جوی نامناسب سوخت رسانی به برخی پمپ بنزین ها را با مشکل مواجه ساخته است.

 

منبع: cbc