بلندترین ساختمان کانادا در تورنتو ساخته خواهد شد

این ساختمان در گوشه جنوب غربی چهار راه یانگ و بلور ساخته خواهد شد و نام آن The One است.

ارتفاع این برج 306 متر خواهد بود و در سال 2023 تکمیل خواهد شد. طبقات تجاری و هتل 11 طبقه ای این سازه در سال 2020 افتتاح خواهد شد.

بخش مسکونی این برج 416 واحد خواهد بود که 4 طبقه پارکینگ زیرزمینی خواهند داشت.

 

منبع: toronto