هزاران بیمار در راهرو بیمارستان های آنتاریو

روزانه حدود 1000 بیمار به جای مداوا در مکان مناسب، در راهروی بیمارستان های آنتاریو تحت مداوا قرار می گیرند.

این گزارش را دکتر Rueben Devlin در راستای بهبود سیستم بهداشت و درمان آنتاریو به «داگ فورد» ارائه داده است.

او از انتظار طولانی مدت بیماران برای دریافت خدمات پزشکی گزارش داده و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت سیستم بهداشت و درمان داده است.

 

منبع:‌ thestar