ساکنین آنتاریو بیش از مناطق دیگر کانادا احساس احترام دارند

داده های پژوهش جدید نشان می دهد که ساکنین آنتاریو و بریتیش کلمبیا در میان دیگر استان های کانادا از احساس احترام بیشتری برخوردارند.

در میان 13 استان کانادا تنها دو استان آنتاریو و بریتیش کلمبیا نسبت به محل زندگیشان احساس افتخار می کنند.

طبق این نظر سنجی، ساکنین این دو استان باور دارند که توسط دیگر کانادایی ها مورد احترام هستند.

 

منبع: narcity