واژگونی کامیون حامل مواد شیمیایی خطرناک در بزرگراه 401

امروز صبح به دلیل واژگونی یک دستگاه کامیون حامل مواد شیمیایی در بزرگراه 401 ترافیک سنگینی در این بزرگراه ایجاد شد.

بر اثر این واژگونی، مواد شیمیایی خطرناک در همه جای جاده پخش شد. پس از این حادثه یک تیم اضطراری مواد شیمیایی پخش شده را از جاده پاک کردند.

مسئولان مربوطه پیگیر این هستند که مواد شیمیایی وارد محیط زیست نشود. هنوز علت حادثه مشخص نیست.

 

منبع: ctvnews