ایالات متحده مدیر ارشد هواوی را به 23 مورد کیفری متهم کرد

ایالات متحده شرکت هواوی و مدیر ارشد آن را متهم کرده است که در یک تبانی 10 ساله تحریم های آمریکا علیه ایران را دور زده است.

همچنین آمریکا مدعی است هواوی و مدیران آن اطلاعات تجاری سرقت کرده اند. اتهاماتی که آمریکا به شرکت هواوی، شرکت Skycom (شرکت وابسته ایرانی) و مدیر ارشد هواوی وارد کرده است شامل کلاه برداری بانکی، پولشویی و تخلفات دیگر می شود.

 

منبع: globalnews