افزایش هزینه های زندگی در تورنتو به دلیل افزایش پراپرتی تکس

در سال 2019 احتمال بالقوه افزایش هزینه های زندگی برای ساکنین تورنتو وجود دارد.

شهر تورنتو به دنبال ایجاد تعادل میان بودجه و چالش های روز افزون شهری است. طبق بودجه پیشنهادی امسال مسئولان شهر تورنتو، نرخ مالیات بر دارایی یا همان پراپرتی تکس به طور کلی 1.8 درصد افزایش خواهد داشت.

نرخ آب به میزان 3 درصد و هزینه های جمع آوری زباله نیز 2.2 درصد افزایش خواهند داشت. این درحالی ست که پیش از این کرایه های TTC به میزان 10 درصد افزایش یافته است.

 

منبع: cbc