داگ فورد می خواهد در Ontario Place کازینو بسازد. مردم چرخ فلک را ترجیح می دهند.

بر اساس نظرسنجی، اکثریت مردم تورنتو خواستار دسترسی آسان عمومی به اسکله Ontario Place هستند.

این درحالی ست که طبق برنامه توسعه دولت داگ فورد، قرار است در این منطقه یک کازینو ساخته شود.

نظرسنجی توسط Forum Research انجام شد و اکثر تورنتویی ها ترجیح می دهند به جای کازینو یک چرخ فلک بزرگ در این منطقه ساخته شود. در ادامه باید دید تصمیم مسئولین در رابطه با این موضوع چه خواهد بود.

 

منبع: thestar