کلکسیون عکس 40 ساله یک زوج تورنتویی

یک زوج تورنتویی چهل سال است در حال جمع آوری عکس های هنری و تاریخی هستند. اکنون این زوج کلکسیون خود را در Ryerson Image Centre تورنتو به نمایش گذاشته اند.

اگر به دیدن حاصل تلاش چهل ساله این زوج بروید، هاوارد و کارول بدون خستگی داستان پشت هر عکس را برایتان تعریف خواهند کرد.

بیش از 200 عکس هنری و تاریخی متفاوت توسط این زوج تورنتویی به نمایش گذاشته شده است، که بخشی از کلکسیون این زوج هنری است.

 

منبع: cbc