ممنوعیت استفاده از ماریجوانا برای کارکنان مترولینکس

«مترولینکس» یک آژانس دولتی است که یکی از مسئولیت هایش کنترل سیستم های حمل و نقل GO در آنتاریو است. مترولینکس تغییراتی در قوانین کارکنانش اعمال کرده است که طبق آن، کارکنان بخش های حساس اجازه ندارند ماریجوانا مصرف کنند.

این افراد چه در حال کار باشند یا نباشند مجاز به مصرف ماریجوانا نیستند. هنوز مشخص نیست چه تعداد از کارکنان مترولینکس شامل این قانون می شوند. احتمالا اپراتورهای اتوبوس ها و GO train شامل این افراد باشند.

مترولینکس همچون TTC برنامه تست تصادفی الکل و مواد برای کارکنانش ندارد.

 

منبع: ctvnews