اعتراض دانشجویان تورنتو به حذف کمک های مالی OSAP

دانشجویان تورنتویی دیروز در اعتراض به تصمیم دولت برای حذف کمک های مالی OSAP به خیابان آمدند.

از میدان Yonge-Dundas تا پارک Queen مملو از افرادی بود که برای اعلام اعتراضشان آمده بودند.

تعداد 4400 نفر در فیسبوک اعلام کرده بودند در این راهپیمایی شرکت خواهند کرد. به نظر می رسد حدود نیمی از این افراد در این راهپیمایی حضور داشتند. امسال دولت آنتاریو تصمیم گرفته است کمک های مالی به دانشجویان کم درآمد را حذف کند.

 

منبع: blogto