اختصاص 15 میلیون دلار برای حل مشکل بی خانمان های تورنتو

دولت فدرال 15 میلیون دلار برای کمک به حل مشکل بی خانمان های تورنتو اختصاص داده است.

مدتی است که توانایی تهیه مسکن موقت به یک چالش کلیدی در تورنتو تبدیل شده است. اجاره ها در تورنتو بسیار بالاست و ظرفیت شلترها نیز تکمیل است. در این میان حدود 8700 تورنتویی بی خانمان هستند.

انتظار می رود با تزریق این 15 میلیون دلار، بخشی از مشکلات بی خانمان ها حل شود.

 

منبع: cbc