بارش 15 سانتی متری برف در اوایل هفته آینده

اوایل هفته بعد بارش برف سنگینی در روزهای دوشنبه و سه شنبه پیش بینی شده است. بارش برف در اوایل هفته بعد بین 10 تا 15 سانتی متر خواهد بود.

همچنین پیش بینی شده است دمای هوا در ماه فوریه از حالت عادی سردتر باشد.

 

منبع: dailyhive