درخواست وضعیت اضطراری برای بی خانمان های تورنتو

گروهی از فعالان تورنتویی به دلیل کمبود جا در شلتر ها و ضعیف بودن خدمات سلامت روانی برای بی خانمان ها، از شهردار تورنتو تقاضای اعلام وضعیت اضطراری کردند.

طبق گفته سرپرست این گروه، پس از گذشت سه هفته از سال 2019 تعداد چهار نفر از بی خانمان های تورنتو جان خود را از دست داده اند. به طور میانین هفته ای دو نفر از بی خانمان های تورنتو به خاطر همین موضوع جان خود را از دست می دهند.

شهردار تورنتو در واکنش به این درخواست گفته است اعلام وضعیت اضطراری تفاوتی در وضعیت بی خانمان های تورنتو ایجاد نخواهد کرد.