اجازه فعالیت خودروهای بدون راننده در جاده های آنتاریو

طبق اعلام وزیر حمل و نقل از تاریخ 1 ژانویه خودروهای بدون سرنشین مجوز فعالیت در جاده های آنتاریو را دارند.

برنامه آزمایشی خودرهای اتوماتیک 9 شرکت کننده دارد که بلک بری و اوبر و دانشگاه واترلو از جمله آن هستند. آنتاریو اولین ایالت کانادا بوده که اجازه داده وسایل نقلیه بدون راننده در جاده ها تست شوند. این خودروها برای آزمایش و فعالیت در جاده ها باید از قوانین سختی که وضع شده است پیروی کنند.

منبع: 680news