قوانین جدید مالیات فدرال کانادا در سال ۲۰۱۹

سال جدید میلادی فرا رسید و همزمان با آن مالیات های جدید فدرال تمام کانادایی ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

اولین تغییراتی که کارگران متوجه آن خواهند شد و حقوق دریافتی آنان را تحت تاثیر قرار خواهد داد افزایش میزان حق بیمه پرداختی «طرح بازنشستگی کانادا» است. امسال اولین سال از طرح افزایش پنج ساله حق بیمه به منظور بهتر شدن شرایط طرح بازنشستگی است. اما حق بیمه بیکاری برای هر 100 دلار دریافتی مشمول بیمه، به میزان 4 سنت کاهش خواهد یافت.

نرخ مالیات کسب و کارهای کوچک در سال جدید 1 درصد کاهش خواهد یافت و از 10 درصد به 9 درصد تبدیل خواهد شد اما از سوی دیگر ممکن است که بابت آنچه که Passive income خوانده می شود، مجبور شوند مالیات بیشتری بپردازند.

در سال 2019 کارگرانی که درآمد پایین دارند می توانند درخواست افزایش دریافتی «مزایای کارگران کانادا» یا همان Canada Workers Benefit بدهند، اما برای دریافت پول اضافی باید تا 2020 صبر کنند.

سیستم جدید قیمت گذاری کربن توسط دولت فدرال حتی استان هایی را که مکانیزم قیمت گذاری کربن ندارند تحت تاثیر قرار خواهد داد و باعث افزایش قیمت سوخت در ماه آپریل خواهد شد.

اندرو شئر رهبر مخالفان محافظه کار، سال 2019 را سال مالیات کربن نامیده و خود را آماده کرده است با استفاده از این موضوع در انتخابات فدرال ماه اکتبر پیروز شود.