اعضای فدراسیون معلمان دبیرستان های آنتاریو (OSSTF)، قبول کردند تا در صورت نتیجه نگرفتن مذاکرات، یک داور بی‌طرف تصمیم نهایی را بگیرد.

قبلا اعلام شده بود که مذاکره بین اتحادیه OSSTF و دولت آنتاریو بر سراسر قرارداد جدید و بهبود حقوق و مزایا تا ۲۷ اکتبر ادامه دارد. اگر تا این تاریخ نتیجه‌ای حاصل نشد، یک نهاد بی‌طرف می‌تواند تصمیم نهایی را بگیرد. اعضای OSSTF تا دیروز وقت داشتند موافقت یا عدم موافقت خود را درباره تصمیم گیری یک داور بی‌طرف اعلام کنند. در نهایت پس از رای گیری مشخص شد که با این پیشنهاد، موافق هستند.