زمزمه های ورود توریست های واکسینه شده به کانادا از ماه سپتامبر

طبق گزارشی که دفتر جاستین ترودو از جلسه دیروز پنج شنبه ۱۵ جولای نخست وزیر منتشر کرده، زمزمه هایی از بازگشایی مرزهای کانادا به روی همه گردشگران واکسینه شده به گوش می رسد.

در این صورت جلسه آمده که احتمالا سیتیزن و افراد مقیم دائم آمریکایی از اواسط آگست اجازه ورود به کانادا پیدا می کنند.

گردشگران خارجی دیگر کشورها هم که کاملا واکسینه شده باشند، احتمالا از اوایل سپتامبر می توانند به کانادا سفر کنند.

جاستین ترودو در این جلسه به اعضای کابینه گفته که اگر شرایط واکسیناسیون و شیوع کرونا همینطور مثبت و مناسب پیش برود، کانادا در موقعیتی قرار می گیرد که می تواند در هفته های آینده محدودیت سفر را برای گردشگران واکسینه شده کاهش دهد.

هنوز مشخص نیست که سیاست های کانادا در رابطه با سفر گردشگران چگونه خواهد بود. احتمالا کانادا فقط واکسن های مورد تایید خودش (فایزر، مدرنا، آسترازنکا و جانسون اند جانسون) را برای سفر به این کشور قبول خواهد کرد.

در حال حاضر محدودیت سفر به کانادا همچنان برقرار است و فقط شهروندان و افراد دارای اقامت دائم و خانواده های آن ها و برخی افراد دیگر مثل دانشجویان دارای تاییدیه می توانند به کانادا سفر کنند.

 

منبع: ctvnews