مردم کدام شهرهای کانادا به نسبت بیشترین و کمترین متقاضی دریافت کمک های CERB بوده اند؟

در سال ۲۰۲۰ دولت کانادا ماهیانه ۲ هزار دلار تحت عنوان کمک های CERB، به مدت هفت ماه به کسانی که به علت کرونا بیکار شده بودند، پرداخت کرد.

در طی اجرای این طرح، کانادا ۸۲ میلیارد دلار به ۸٫۹ میلیون نفر پرداخت کرده.

آمار دولت فدرال نشان می دهد که در هر دوره به طور میانگین حدود ۳۸۶ هزار نفر در تورنتو کمک های سرب را دریافت کرده اند. این یعنی بیش از ۱۴ درصد مردم تورنتو.

بیشترین میزان دریافت کمک های سرب نسبت به جمعیت، مربوط به شهر East Gwillimbury در استان آنتاریو بوده. به طور میانگین، حدود ۲۴ درصد مردم این شهر کمک های سرب را دریافت کرده اند.

کمترین میزان هم در شهر Winkler در استان منیتوبا بوده که نزدیک به ۴ درصد از مردم شهر این کمک ها را گرفته اند.

همچنین طبق آمار دولت فدرال، مردم مناطق شهری به نسبت بیشتر از مناطق روستایی متقاضی دریافت کمک های سرب بوده اند.

 

منبع: cbc