پارک Canada’s Wonderland به مرکز واکسیناسیون جمعی تبدیل می شود

مقامات بهداشت یورک ریجن در نظر دارند که از پارک Canada’s Wonderland به عنوان مرکز واکسیناسیون drive-thru استفاده کنند.

پارک Canada’s Wonderland بزرگترین شهر بازی کانادا است که در شمال تورنتو قرار دارد.

در این طرح قرار است پارکینگ این شهر بازی به مرکز واکسیناسیون جمعی تبدیل شود که قابلیت پشتیبانی از ۸ صف خودرو را دارد. در این روش مردم بدون پیاده شدن از خودرو واکسن کرونا دریافت می کنند.

انتظار می رود که با تامین واکسن کرونای کافی، کمپین واکسیناسیون جمعی استان آنتاریو در فصل بهار آغاز شود. از این مرکز در ماه های آپریل و می برای تزریق واکسن کرونا استفاده خواهد شد.

یک مرکز واکسیناسیون جمعی دیگر قرار است در Markham Fairgrounds برپا شود.

علاوه بر این، مقامات بهداشت یورک ریجن در حال مذاکره برای استفاده از مرکز ورزشی SoccerCity به عنوان یک مرکز دیگر واکسیناسیون هستند.

 

منبع: cbc